Top

Regulaminy


REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE
NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY ULICY ZBYLITOWSKIEJ 3 W TARNOWIE

 

Rozdział I
Definicje

 1. Organizator - Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna, z siedziba w Tarnowie, ul. Zbylitowska 3, zarejestrowany w: XII Wydział Gospodarczy Sadu Rejonowego w Krakowie pod nr KRS: 0000112674, NIP: 993-02-93-610, REGON 852612551.
 2. Stadion - Stadion Miejski, ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów.
 3. System - Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i (Karnetów / Identyfikacji Kibiców).
 4. Użytkownik - osoba zarejestrowana w Systemie, posiadająca login i hasło do Systemu.
 5. Mecz - spotkanie żużlowe rozgrywane na Stadionie Miejskim w Tarnowie przy ulicy Zbylitowskiej 3.
 6. Bilet - jednorazowe uprawnienie do wejścia na Stadion, zawierające imię, nazwisko, PESEL oraz przypisane Użytkownikowi konkretne miejsce na Stadionie.
 7. POK - Punkt Obsługi Kibica znajdujący się w siedzibie klubu (Organizatora)
 8. Punkty sprzedaży - stacjonarne punkty sprzedaży biletów wskazane przez Organizatora.

 

Rozdział II
Postanowienia ogólne

 1. Elektroniczny System Sprzedaży Biletów (Identyfikacji Kibiców) jest systemem prowadzonym przez Unie Tarnów ZSSA w celu dystrybucji Biletów na potrzeby imprez masowych organizowanych z udziałem drużyny Grypy Azoty Unii Tarnów na Stadionie Miejskim przy ul. Zbylitowskiej 3 w Tarnowie.
 2. Sprzedaż Biletów w Systemie prowadzi Organizator lub instytucja upoważniona do tego przez Unie Tarnów ZSSA.
 3. Zakup Biletu oraz korzystanie z serwisu (adres serwisu: bilety.unia.tarnow.pl) oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu zawierającego imię, nazwisko i PESEL osoby, na rzecz, której Bilet został nabyty. Za chwile zapłaty przyjmuje się zaksięgowanie wymaganej kwoty Pieniężnem na rachunek bankowy Organizatora, bądź uiszczenia zapłaty w punkcie sprzedającym Bilety / Karnety. Potwierdzenie dokonania transakcji za pośrednictwem strony bilety.unia.tarnow.pl jest dostępne w zakładce MOJE BILETY w profilu nabywcy w serwisie bilety.unia.tarnow.pl .
 5. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika z potwierdzeniem zakupu Biletu zawierająca imię i nazwisko osoby, na rzecz której Bilet został nabyty oraz przypisane miejsce na Stadionie.
 6. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów.
 7. Bilet jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane do danego dokumentu.
 8. Biletu nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.
 9. Wykorzystując Bilet, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz oświadcza, ze zapoznał się z regulaminem stadionu, na którym odbywa się mecz i regulaminem imprezy masowej znajdujących się na bilety.unia.tarnow.pl .
 10. Użytkownik oświadcza, ze będzie korzystał z Elektronicznego Systemu Sprzedaży Biletów i Identyfikacji Kibiców wyłącznie w celu zakupu Biletu
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Systemu.
 12. Biletów nie sprzedaje się osobom:
  1. Wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masowa lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sad w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. Wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
  3. Wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.
 13. Unia Tarnów ZSSA nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowanych silą wyższa.

 

Rozdział III
Ogólne zasady sprzedaży Biletów w systemie:
bilety.unia.tarnow.pl

 

 1. System sprzedaży on-line na stornie bilety.unia.tarnow.pl jest serwisem sprzedaży, w którym odbywa się dystrybucja Biletów na mecze organizowane przez Unie Tarnów ZSSA rozgrywane na Stadionie Miejskim w Tarnowie.
 2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu Przelewy24. (z siedziba ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań). Zaplata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego lub za pomocą karty kredytowej.
 3. System płatności on-line obsługuje następujące sposoby płatności: KARTA KREDYTOWA: Mastercard, VISA, Diners Club, Szybki przelew bankowy ON LINE: MTransfer, Multi Transfer, Inteligo, Przelew 24, iPKO, Nordea, Pekao24Przelew, Lukas e-przelew, Przelew z Millennium, Przelew Eurobank, Przelew ING.
 4. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora.
 5. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety pozostają własnością klubu do momentu odnotowania płatności na rachunku Organizatora.
 6. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi do 24 godzin (z wyłączeniem weekendów).
 7. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia, transakcja zostanie anulowana, a miejsce w przypadku zakupu Biletu zwolnione.
 8. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności, w sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi wydrukowany z zakładki "MOJE BILETY" , Bilet lub potwierdzenie dokonania transakcji.
 9. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Klubu.
 10. Kupujący zobowiązany jest skontrolować Bilet niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: zgodności danych osobowych, sektora i miejsca.
 11. Harmonogram sprzedaży Biletów oraz obowiązujący cennik Biletów, znajdują się na stronie Organizatora www.unia.tarnow.pl oraz bilety.unia.tarnow.pl.
 12. Uwagi, zapytania i reklamacje prosimy kierować na adres: bilety@unia.tarnow.pl lub tel. 014 633 02 01.

 

Rozdział IV
Procedura sprzedaży Biletów

 

 1. Warunkiem nabycia Biletu jest posiadanie zweryfikowanego profilu w bazie Organizatora, tj. w Systemie.
 2. Po spełnieniu wymogów określonych w pkt. 1, zakupu Biletu będzie można dokonać w punktach sprzedaży Biletów (wykaz placówek sprzedających Bilety na mecze Klubu jest zamieszczony na stronie internetowej Klubu www.unia.tarnow.pl oraz bilety.unia.tarnow.pl) oraz w dniu meczu w kasach przy stadionie.
 3. W celu zakupu Biletu w punkcie sprzedaży:
  1. Kibic posiadający profil w Systemie udaje się do punktu sprzedaży, podaje swoje dane, wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera gotowy Bilet.
  2. Kibic nieposiadający profilu w Systemie udaje się do punktu sprzedaży z dokumentem tożsamości, zostaje mu założony profil składający się z imienia, nazwiska i PESEL-u. Następnie Kibic wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera gotowy Bilet.
 4. W celu zakupu Biletu za pośrednictwem serwisu internetowego należy:
  1. Zalogować się do systemu na stronie bilety.unia.tarnow.pl, wpisując w polu "login" login podany podczas rejestracji, a w polu "hasło" prywatne hasło wydrukowane podczas rejestracji. Potwierdzone dane należy potwierdzić przyciskiem "Zaloguj". Każda osoba która kiedykolwiek posiadała imienny bilet na pojedyncze zawody bądź karnet posiada już profil w systemie. Po zalogowaniu należy uzupełnić wszystkie brakujące dane. Nie dotyczy to osób które zmieniały hasło po pierwszym zalogowaniu.
  2. Następnie wybrać mecz, sektor i miejsce na trybunach, po czym zatwierdzić transakcje poprzez zaznaczenie opcji KUP BILET.
  3. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (rodzaj Biletu, miejsce i liczna należność) następuje przekierowanie do serwisu płatności.
  4. Kwota należności wnikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia.
  5. W systemie płatności dokonywany jest wybór swojego banku oraz rodzaju płatności - przelew lub karta.
   UWAGA! Opłaty za zakupione przez www miejsce można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca, opłacenia wykupionego Biletu w punkcie sprzedaży.
  6. Po dokonaniu płatności należy oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na koncie klubu. Status transakcji można w każdej chwili sprawdzić w zakładce MOJE BILETY.
  7. W przypadku, kiedy Klient posiada Kartę Kibica, dokumentem uprawniającym do wejścia na mecz jest Karta Kibica. Osoba, która dokonała zakupu Biletu jednorazowego musi podczas wchodzenia na stadion posiadać do kontroli potwierdzenie zakupu Biletu wydrukowane z zakładki MOJE BILETY.
  8. Osoba, która dokonała zakupu Biletu jednorazowego, a nie posiada Karty Kibica po zaksięgowaniu wpłaty drukuje Bilet z indywidualnym kodem kreskowym z zakładki MOJE BILETY, który będzie upoważniał do wejścia na mecz.
  9. Wydrukowanego Biletu nie można kserować lub w inny sposób przerabiać. W przypadku kserowania Biletu na stadion zostanie wpuszczony tylko pierwszy Bilet o danym numerze,
  10. Na tak wydrukowany Bilet na stadion może wejść tylko osoba, która zakupiła Bilet.

 

Rozdział V
Procedura zwrotu Biletu
 

 1. Procedura zwrotu Biletów:
 2. Bilet za obyte zawody nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora można dokonać zwrotu biletu za pomocą udostępnionego przez organizatora formularza zwrotu, w terminie podanym przez organizatora, niezwłocznie po odwołaniu spotkania
 4. Zwrot zostanie zrealizowany na konto, z którego został zakupiony Bilet
 5. Bilety, które nie zostały zwrócone w terminie podanym przez organizatora zachowują ważność na nową datę meczu
 6. Bilety niezwrócone zachowują swoją ważność na nową datę wyznaczonego meczu 

 

Rozdział VI
Prawa i Obowiązki Stron


Nabywca zobowiązany jest:

 1. Korzystać ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności.
 3. Nie wykorzystywać strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
 4. Organizator ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej.
 5. Użytkownik oświadcza, ze znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, ze o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę Beda informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

 

Rozdział VII
Polityka ochrony danych osobowych

 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, podanych przez siebie za pośrednictwem Systemu.
 2. Dane Użytkownika zebrane w trakcie procesu zakupu w Systemie Biletów są zbierane i przetwarzane w celach realizacji sprzedaży Biletów oraz informacyjnych dotyczących Zawodów.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
 4. Użytkownikowi Systemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą poprzez kontakt elektroniczny bilety@unia.tarnow.pl lub pocztowy na adres Organizatora.
 6. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2014.1182 t.j. z późn. zm.) jest Organizator.

 

Rozdział VIII
Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora (bilety.unia.tarnow.pl)
 2. Wszystkie reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres Organizatora bilety@unia.tarnow.pl nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji, jednak nie później niż 3 miesiące od daty wydarzenia, które jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.
 3. Regulamin zaczyna obowiązywać z momentem opublikowania go na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory wynikające z zakupu Biletów poddane zostaną rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Rejonowy we Tarnowie.